با توجه به نام گذاری سال ۹۱ به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقل
این جزوه به بررسی آرا و اندیشه های بلند امام خمینی (ره) در این موضوع در ذیل هشت پرونده زیر می پردازد:

پرونده اول- اهمیت و ضرورت خودکفایی و استقلال اقتصادی
پرونده دوم- تبلیغات قدرتها به ناتوانی ملتها
پرونده سوم- قدم اول : بیداری و خودباوری
پرونده چهارم- نقش جوانان و دانشگاهیان
پرونده پنجم- لازمه استقلال اقتصادی
پرونده ششم- ما می توانیم
پرونده هفتم- امیدوار بودن و برنامه بلند مدت
پرونده هشتم- آثار و برکات تحریم اقتصادی

علاقه مندان می توانند این جزوه را با فرمت pdf از لینک زیر دریافت نمایند.