نويسنده : عباس عزيزى
مقدمه
هذا بيان للناس و هدى و موعظة للمتقين قرآن به انسان حيات حكيمانه مى بخشد. قرآن كريم بند و موعظه براى انسان است . قرآن كريم پندآموز عالميان است . نهج البلاغه كتاب پند و اندرز و موعظه است . سخنان و پندهاى معصومين سعادت انسان را در دنيا و آخرت بيمه مى كند. پندها زداينده زنگار غفلت هستند. در حقيقت بيداران كسانى اند كه پندپذيرند. امام حسن (ع ) مى فرمايد: خدا رحمت كند كسى را كه نسبت به خويش يا برادر دينى با خانواده اش اندرز گو باشد. هر انسانى در وجود و نهادش بايد واعظى درونى داشته باشد. پندها و مواعظ اگر از دلى پاك بر زبانى مطهر جارى گردد اثر بخش ‍ است . پندها و مواعظ از قلم پاك است كه سبب بيدارى انسان مى شوند. پند دهنده خود بايد نخست عامل باشد تا بتواند بر ديگران نيز تاءثير گذارد. پند گرفتن ، عبرت گرفتن است (يعنى از موعظه بايد نتيجه گرفت و عمل كرد، نه اينكه صرفا شنيده يا ديد.) موعظه ، حيات دل هاست . موعظه ، نصيحتى است شفا بخش . پند براى كسى كه بدان عمل نمايد شفاست . موعظه سودمند و پند مؤ ثر آن است كه شنونده را از عمل به زشتى ها و بدى ها باز دارد. پند، جلا دهنده قلوب است . پند، غفلت و بيخبرى را از انسان زايل مى كند. پند، وعظ و نصيحت ، بيدارى را در پى دارد. بهترين پندها آن است كه آدمى را از زشتى ها باز دارد. شنيدن پند تنها با گوش و با غفلت دل سودى ندارد، در پند و اندرز دل بايد بيدار گردد تا سودمند افتد. آثار آية الله علامه حسن زاده آملى گنجينه اى است كه موجب بيدارى انسان و ارتباط با خدا مى گردد. استاد بزرگوار پندهايى حكيمانه ، عارفانه و عاشقانه در كتاب هاى گرانقدر خود بيان نموده كه هر يك نور و شفاست و باعث مى شود كه زنگار غفلت از وجود انسان پاك شود. اميد كه با خواندن اين پندهاى آموزنده و حكيمانه و عمل به آنها بتوانيم سعادت دنيا و آخرت خويش را بيمه نماييم . و از خداوند مى خواهيم كه وجود پر نعمت و پربركت استاد علامه حسن زاده آملى را در ظل توجهات حضرت ولى عصر امام زمان – روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه فداه – حفظ نمايد. خداى بزرگ را شاكر و سپاسگزارم كه لياقت شاگردى اين استاد بزرگ را به من داده و توانستم آثار او را براى نسل جوان در موضوعات گوناگون تهيه و تنظيم كنم . عباس عزيزى حوزه علميه قم اسفند 1379

مقدمه
1- مناجات عاشقانه
2- طريق معرفت رب
3- آموزش بندگى و زندگى
4- پنهان ز ديده ها و همه ديده ها از اوست
5- دگرگونى هاى الهى در گرو دگرگونى هاى مردم
6- خدا سر انسان است
7- درست ترين آيين ها
8- ثبت قلبى على دينك
9- خداى چاره ساز
10- برنامه انسان سازى
11- اجابت نداى بندگان
12- صورت كتيبه انسان كامل
13- معجزات عيسى نبى
14- عجز مردم از تجاوز از حد قرآن
و……………………………………………..
دانلود کتاب پندهاى حكيمانه علامه حسن زاده آملى در قالب html با حجم 124 KB