مؤ لف : محمد صادق نجمى

مقدمه مؤ لف
انگيزه تنظيم كتاب با كيفيت موجود اين است كه : از شهادت حسين بن على (عليه السلام ) تا به امروز كه نزديك به چهارده قرن مى گذرد، كتابها و تاءليفات بى شمارى درباره شخصيت و بيان عظمت قيام و ابعاد مظلوميت آن حضرت ، تاءليف گرديده ، مقالات بى حد، نگارش يافته و سخنرانيها بى شمارى ايراد شده ، است و اين وضع ، با روندى بيشتر، ادامه دارد و درباره هيچكس جز سالار شهيدان ، اين همه تاءليفات و مقالات و سخنرانى سابقه ندارد، (1) و هر نويسنده و گوينده در حد اخلاص خود، مثاب و ماءجور خواهد بود.
آنچه قابل ذكر است اينكه محتواى بعضى از اين تاءليفات و سخنرانيها را جنبه تاريخى عاشورا و ابعاد ظلم و ستمى كه بر فرزند پيامبر (صلى الله عليه و آله ) و خاندانش وارد شده تشكيل مى دهد و جنبه هاى تحليلى قيام عاشورا و اهداف اين حركت تاريخى ، كمتر مورد توجه قرار مى گيرد. و گاهى نيز اين حادثه عظيم تنها از جنبه خاص و از زاويه محدودى تجزيه و تحليل مى گردد و يا انگيزه هاى فرعى با عوامل اصلى ، درهم آميخته و مسائل فرعى ، جايگزين اهداف اصلى در اين قيام معرفى مى شود.
براى تكميل اين بحث و جلوگيرى از خلظ انگيزه هاى اصلى و فرعى در قيام حسين بن على (عليهماالسلام )به نظر رسيد نامه ها و خطبه هاى آن حضرت را از بدو حركت از مدينه تا هنگام شهادتش ، از منابع معتبر و با ترتيب زمانى و با توضيحات لازم ، در يك مجموعه گرد آورديم تا راهى براى تفسير و تحليل قيام آن بزرگوار، بر اساس گفتار آن حضرت باشد. اميد است اين اقدام ، مورد استقبال طيف عظيمى از خطبا، گويندگان و نويسندگان قرار مى گيرد.
بايد دانست آن چنان شخصيت حسين بن على (عليه السلام )از لحاظ شجاعت ، فداكارى و مظلوميت در ميان جامعه مطرح است ، هيچ يك از مدافعان حق و حقيقت و شهداى راه فضيلت ، در اين حد مطرح نيستند.
فهرست مطالب
مقدمه دفتر
مقدمه مؤ لف
معرفى اهل بيت (ع ) و بنى اميه در پيام امام حسين (ع )
1 – معرفى اهل بيت (ع )
2 – معرفى حسين بن على (ع )
3 – معرفى بنى اميه
4 – معرفى معاويه
5 – معرفى يزيد
6 – نكوهش مردم كوفه در پيام امام حسين (ع )
7 – پيام مقاومت
8 – دعوت به صبر و پايدارى
9 – امر به معروف و نهى از منكر در پيام حسين بن على (ع )
10 – نماز در پيام امام
11 – سه پيام تهديدآميز
12 – پيام شجاعت
13 – پيام انتخاب
14 – پيام اتمام حجت
15 – اتمام حجت خصوصى
16 – پيام استمداد
17 – پيام انتقام
18 – پيام شهادت
19 – پيام پيروزى
20 – دعا و نفرين در پيام امام

دانلود کتاب پيام عاشورا (حاوى بيش از 160 پيام از حسين بن على (ع ) )در قالب html با حجم 94.8 KB