آموزه های دینی و مکتبی در رابطه با فضیلت های امر به معروف و نهی از منکر…

امر به معروف و نهی از منکر  زمانی موثر است که امر آن به معروف و ناهیان از منکر ، از خلق و خوی عالی اطلاعات کافی آموزشهای لازم برخوردار باشند .(امر به معروف و نهی از منکر ص 26)

تمام اعمال خیر و حتی جهاد در راه خدا ، در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ای در برابر دریای پهناورند .(نهج البلاغه حکمت 347- امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر ص 16)

کسی که بنا دارد مردم را به معروف دعوت کند و از منکر با زدارد ، باید سرتا پا جاذبه باشد و محبوبیت داشته باشد همه وجودش روح بزرگ وسعه صدر و تمام کارهایش ناشی از عفو رأفت و صفا باشد .( امر به معروف و نهی از منکر ص 205)

امام باقر (ع):امر به معروف و نهی از منکر ، دو مخلوق از مخلوقات خدای عز و جل هستند پس کسی که آن دو را یاری کند خدا او را عزیز کند و کسی که آنها را یاری نکند ، خدا او را یاری نخواهد کرد .(بحارالانوار جلد 100ص 75- امر به معروف و نهیاز منکر در عصر حاضر ص 190)

همه کسانی که به عنوان خطاکار  مرد نهی دینی قرار می گیرند دارای روحیه و ویژگی های یگانه و همسو نیستند و بنابراین باید برخورد با آنها متناسب با ویژگی های آنان صورت پذیرد .(امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر ص 161)

رسول اکرم (ص) : امت من در خیر و خوشی هستند ، مادام که امر به معروف و نهی  از منکر می کنند(وسائل الشیعه جلد 1ص 398 – امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر ص 192)

نهی از منکر ، علاوه بر وظیفه عمومی ، یک کار تخصصی است و نیاز به کارشناسی علمی ، اجتماعی ، تبلیغی و هنری دارد آمرین به معروف و ناهیامن منکر باید از دانشمندان متفکران  مصلحان و دلسوزان جامعه باشند (امر به معرووف و نهیا زمنکر ص 180)

رسول اکرم (ص): کسی که امر به معروف و  نهی از منکر کند یا بر کار خیری راهنمائی نماید در انجام آن کارهای خیر شریک است و کسی که امر به بدی کند یا بر کار زشتی راهنمائی نماید در اعمال شریک است (وسائل الشیعه ج 11ص 388 – امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر 192)

کسی که تامر به معروف و نهی از منکر می کند ، در برابر تمایلات مردم ایستاده است و قهرا از ناحیه  بعضی مردم مورد نامهربانی قرار خواهد گرفت او اگر سعه صدر نداشته باشد با یکی دو برخورد تند از طرف مردم از انجام وظیفه دست برخواهد کشید (امر به معروف و نهی از منکر ص 146)

امام صادق (ع) : کسی که گناه را ببیند و با توانی که دارد ازآن نهی نکند ، دوست دارد معصیت خدا شودو کسی که دوست دارد معصیت خدا شود دشمنی خود را با خدا آشکار ساخته است .(مستدرک ج12ص177 – امر به معروف نهی از منکر در عصر حاضر ص 196)

ممکن است افرادی ، امروز راه خلاف روند و یا کار خلافی  انجام دهند که در اینصورت وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر است ولی چون از عاقبت کار خود و آنان خبر ندارم ، ضمن آنکه به وظیفه عمل می کنیم ، نباید خلافکار را برای همیشه فاسد و خود را برای همیشه مومن بدانیم .(امر به معروف و نهی از منکر ص 151)

کسی می تواند دین خدا را یاری کند  که به همه  جوانب احاطه داشته باشد و گرنه گاهی ضرر او بیش از منفعت است .(امر به معروف  و نهی از منکر – ص 149)

رسول اکرم (ص) :ای علی ! به خدا سوگند که اگر حتی یک  نفر را خداوند توسط تو هدایت کند ، برای تو از آنچه خورشید بر او می تابد ، بهتر است (امر به معروف و نهی از منکر ص 79)

دعوت به حق و امر به معروف و نهی از منکر کار انبیاست و مشکلات انبیاء را نیز خواهد داشت انبیاء تهمت هال را با صبر و سعه صدر پشت سر می گذاشتند (امر به معروف و نهی از منکر ص 146)

امام باقر (ع) :افراددی هستند که اگر نماز ، ضرری به مال یا جانشان بزند ،  آن را ترک می کنند همانگونه که امر به معروف و نهی از منکر را بزرگترین  و شریف ترین واجبات است  بهمین خاطر رها کردند (فروغ کاغی ج 4ص 55 – امر به معروف و نهی از منکر  ص 20)

همان گونه که شیطان انسان را گام به گام به فساد می کشاند  راه اصلاح و امر به معروف نیز باید گام گام باشد . (امر به معروف  و نهی از منکر ص 221)

امام باقر (ع):خداوند به شعیب پیامبر (ع) وحی کرد : صد هزار نفر از قوم تو را عذاب می کنم که که چهل هزار نفر از بدان و شصت هزار نفر از خوبان هستند سوال کرد بدها مستحق عذابند اما نیکان را چرا عذاب می کنی ؟خداوند فرمود: زیرا با اهل معصیت چرب زبانی کردند و برای خشم من خشمگین نشدند (وسائل الشیعه 11ص 416 – امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر ص 222)

امر به معروف و نهی از منکر ، اتمام حجت بر گنهکار است تا نگوید کسی به من تذکر نداد و عذری است برای مومن تا به او گفته نشود چرا فریاد  نزدی (امر به معروغ و نهی از منکر ص 49)

رسول اکرم (ص) : همواره امت من در خیر و خوبی بسر می برند مادام که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و بر نیکی کمک می نمایند پس وقتی َآن را ترک کردند برکات از ایشان گرفته می شود و بعضی بر بعضی مسلط می گردند و یاوری در زمین و آسمان نمی یابند ( وسائل الشیعه ج 11ص 398 – امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر  ص 220)

باید با منکراتن و کاتر بد مردم مخالف باشیم و نه با خود آنان با جهل مخالف باشیم   نه با جاهل نگاه ما به گنهکار باشد نگاه  پزشک باشد به بیمار و نه نگاه انسان به دشمن (امر به معروف و نهی از منکر ص 148)

امام صادق (ع): هر گنهکاری که در قومی گناه انجام دهد و بر معصیتش ادب نشود ، اولین چیزی که خدا آن قوم را به آن گرفتار می سازد این است که ارزاق آنها را کم می کند ( وسائل الشیعه ج11ص 405- امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر ص 219)

ممکن است انسان ، گناهی انجام دهد ، ولی  خوبی هایی نیز داشته باشد اگر ابتدا خوبیهای او را بیان کنیم و او احساس کند که ما دوست او و قدر دان کمالات او هستیم طوری که تذکر ما برای تکمیل خوبیهای اوست بطور حتم به نتیجه خواهیم رسید (امر به معروف و نهی از منکر ص 148)

امام رضا (ع): امر به معروف و نهی از منکر کنید یا انکه بدان شما بر شما تسلط می یابند و خوبان شما دعا می کنند و مستجاب نمی شود (وسائل الشیعه ج 11ص 349 – امر به معروف و نهی از منکر در عصر  حاضر ص 219)

ما باید در انجام این دو وظیفه بزرگ (امر به معروف و نهی از منکر ) گاهی به استقبال خطر برویم این همه سفارش و پاداش تنها برای کسانی نیست که بی هیچ دردسری امر به معروف و نهی از منکر کنند و بطور قطع نتیجه هم بگیرند .(امر به معروف و نهی از منکر ص 87)

حضرت علی (ع): بدانید که امر به معروف و نهی از منکر اجل کسی را نزدیک نمی کند و رزق  کسی را قطع نخواهد کرد (وسائل الشیعه  ج 11ص 259 – امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر ص 202)

با زور رنجی و عصبانیت ، نمی توان به اصلاح مردم پرداخت  کسانی که اینگونه اند عملا در حرکت خود ناموفقند (امر به معروف و نهی ا ز منکر در عصر حاضر ص 84)

رسول اکرم (ص): خداوند عزو جل دشمن می دارد مومن ضعیفی را که دین ندارد گفته شد مومن ضعیفی که دین ندارد کیست ؟ فرمود : کسی که نهی از منکر نمی کند (وسائل الشیعه ج 11ص 397 – امر به معروف نهی از منکر در عصر حاضر ص 198)