نفرات برتر شجره طیبه صالحین انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین : کمیسیونی با حضور سردار فرماندهی محترم سپاه شهدا و مسئول تربیتی معاونت تعلیم و تربیت و مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهدا برگزار شد.

سردار خرم در این جلسه با تاکید بر کیفی بخشی حلقه های صالحین و انتخاب نفرات برتر بر اساس ابتکارات و خلاقیت های فردی و جمعی و معنویات و بصیرت  بخشی و میزان اثر گذاری و تحول درحلقه های تربیتی را شاخصه  گزینش و انتخاب این افراد عنوان کرد.

در انتهای این جلسه تمامی افراد منتخب به امضاء اعضای کمیسیون رسید.