چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟؟ راهکارهای دینی افزایش اعتماد به نفس…

اتکاء به نفس،عبارت است از این که انسان به خود تکیه کند ، خود را مسئول کارهای خویش بداند ، موفقیت و ناکامی را معلوم افکار و اعمال خود بپندارد و به یاری دیگران چشم ندوزد . (جوان و اعتماد به نفس – ص 15)

انسان مومن ، با این که از سرمایه اعتماد به نفس برخوردار است ، اما هرگز خود را بی نیاز از خالق نمی داند ، بلکه تدبیر همه امور را در دست قدرت بی انتها پروردگار می بیند .(جوان و اعتماد به نفس – ص 18)

مراد از اعتماد به نفس ، این است که انسان در زندگی، لیاقت ذاتی خود را بکار انداخته به امید دیگران ننشیند ، نه اینکه از خدای تعالی بریده ، خود را مصدر هر امید و آرزو و موثر حقیقی بداند . (جوان و اعتماد به نفس – ص 20)

در سایه خود باوری ،قدرت رویارویی با مشکلات و ناملایمات زندگی و تحمل سختی ها و مرارت ها افزایش می یابد ، چون هر فردی به تناسب روحیه و طرز تفکر خود با مشکلات مواجه  می شود و واکنش نشان می دهد .( جوان و اعتماد به نفس – ص29)

چه بسا افرادی که از نظر استعداد در سطح متوسطی قرار داشته اند ولی با اعتماد به نفس و مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر خود ، به مدارج عالی نائل گشته اند . (جوان و اعتماد به نفس – ص 20)

عدم اعتماد به نفس غالب افراد ، بر اثر فقدان امکانات نیست ، بلکه  به دلیل عدم شناسائی خویشتن است . (جوان و اعتماد به نفس – ص 64)

احتمال پیروزی شما در کاری بیشتر است که به ان کار علاقه بیشتری دارید پس  بر اساس توانائی ها و علاقه مندی های خودتان تصمیم بگیرید . (جوان و اعتماد به نفس – ص 27)

داشتن شغل مناسب ، نه تنها وسیله امرار ومعاش و ادامه زندگی است ، بلکه خود مایه عزت و از عوامل موثر اعتماد به نفس و اثبات شخصیت است . (جوان و اعتماد به نفس – ص 176)

کسی که فاقد اعتماد به نفس است ، آثار خودباختگی و بی اعتمادی در رفتار و گفتار او به خوبی نمایان است . (جوان و اعتماد به نفس – ص 43)

کسی که اعتماد به نفس دارد ، مشکلات و سختی ها را درک می کند و برای حل آن قدم بر می دارد (جوان و اعتماد به نفس – ص 45)

در پی این نباشیم که همه مشکلاتمان  را در یک شب حل کنیم اعتماد به نفس مانند کمالهای دیگر به تدریج و با تمرین و ممارست و عبور از مشکلات با صبر و تحمل بدست می آید . (جوان و اعتماد به نفس – ص 103)

افرادی که از اعتماد به نفس برخوردارند بر عمل خویش تکیه کرده و نیازی به خودنمایی و تظاهر در خود احساس نمی کنند خودنمائی ، روش کسانی است که فاقد عمل و اعتمادند (جوان و اعتماد به نفس – ص 46)

اعتماد به نفس ، سکه ای دو رویه است ، یک روی آن افتخار ، غرور ، بزرگی و تحسین و تمجید بسیاری از نکات مثبت است ، اما روی دیگرش ممکن است تمسخر و سرزنش و خوردن بعضی از  برچسبهای بد باشد ( اراده کن ، می توانی – ص 18)

فراموش نکنید که برای افزایش اعتماد به نفس ، به پیروزی نیاز دارید و برای رسیدن به پیروزی ، تعیین هدف ، برنامه  ریزی و نظم لازم است ( اراده کن ، می توانی – ص 33)

از نشانه های نبود اعتماد به نفس ، پیروی نسنجیده و تقلید کورکورانه از گفتار و رفتار دیگران است کسی که تصویر درستی از توانائی ها و استعداد های خود ندارد از ابتکار و خلاقیت و نو آوری به دور است . (جوان و اعتماد به نفس – ص 48)

خود باوری تاحدزیادی متوقف برشناخت جنبه های مثبت شخصیتی و آگاهی از استعداد ها و توانائی ها و قابلیت هاست (جوان و اعتماد به نفس – ص 64)

ازدیدگاه معصومین (ع)، سرچشمه اصلی ناکامی ها و موفقیتها را باید در درون انسانها جست و جو کرد و عوامل درونی بیش از عوامل بیرونی در سرنوشت انسان موثر است . (جوان و اعتماد به نفس – ص 64)

به جوانان باید یاد داد که برای رسیدن به هدف و منظور خود ، نباید انتظار داشته باشند در جاده های کوبنده و صاف طی طریق کنند ، کمتر کسی بدون  برخورد با مشکلات دل سرد کننده به جایی رسیده است . (جوان و اعتماد به نفس – ص 81و82)

بهترین  راه برای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان ، روبرو کردن آنها با مشکلاتی است که با وضع فکری و جسمی شان تناسب دارد (جوان و اعتماد به نفس – ص 83)

متفکران و اندیشمندان تاریخ ، بیشتر از خانواده های فقیر یا متوسط برخاسته و با سختی های روزگار دست و پنجه نرم کرده اند . (جوان و اعتماد به نفس – ص 84)

یکی از مهمترین تقویت اراده ، یادخدا و ارتباط مداوم با پروردگار است . (جوان و اعتماد به نفس – ص 89)

کسانی که فقط وقتی دیگران از آنان تمجید کنند ، نسبت به خود احساس مثبت پیدا می کنند و در غیر این صورت دچار غم و یأس می شوند ،  بی تردید  از اعتماد به نفس قابل قبولی برخوردار نیستند . (ارالده کن ، می توانی – ص 8)

فراموش نکنید که تا امداد خدایی رفقی راهتان نباشد ، به هیچ توفیقی دست پیدا نخواهید کرد . ( اراده کن می توانی – ص 37)

باید به این باور برسیم که صرف موفقیت یا شکست ، ارزش انسان را تعیین نمی کند ، بلکه تلاش و پایداری فرد است که به او ارزش می بخشد .(اراده کن  ، می توانی – ص 18)

کسی که که به خود اطمینان دارد ، به تعریف کسی احتیاج ندارد( گوستاولوبون) (اراده کن می توانی – ص 49)

به تجربه ثابت شده که برخورد نامناسب زن و شوهر ، موجب بروز بیماریهای جسمانی ، افسردگی و اظطراب ها می گردد  و فرزندان چنین خانواده ای اعتماد به نفس کمتری دارند . (جوان و اعتماد به نفس – ص 174)

حمایت بی دریغ و افراطی و محبت های بی جای بعضی پدران و مادران و دور نگه داشتن فرزندان از صحنه های سخت زندگی ، عامل اصلی ضعف و سستی اراده آنها در ایام جوانی است (جوان و اعتماد به نفس – ص 83)

اعتماد به نفس در کودکانی که در خانواده های گرم و نوازش گر پرورش یافته اند ، بیشتر رشد می کند ، همان طوری که ریشه خود کم بینی و احساس حقارت را باید در دوران کودکی افران جست و جو کرد . (جوان و اعتماد به نفس – ص 105)