اکیپ کارشناسان مجرب امور تربیتی از همه سطوح برای انتخاب نفرات برتر جشنواره شجره طیبه صالحین بازدید و ارزیابی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین: معاونت تعلیم و تربیت طی هفته گذشته از همه حلقه های نمونه نامزد ارائه در جشنواره شجره طیبه صالحین را ارزیابی نموده و نفرات برتر را انتخاب کردند.

مدیر تربیتی معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه شهداء ضمن ابراز خرسندی از روند برگزاری جشنواره شجره طیبه صالحین از اکیپ های بررسی روند گزینش و انتخاب خواست تا از ظرفیت این جشنواره حداکثر بهره را برای یارگیری و تربیت افراد صاح برای کادر سازی نظام استفاده کنند.