کسیکه با قلب و زبان تسلیم ما اهل بیت شده اما از ا

کسی که با قلب و زبان تسلیم ما اهل بیت شده اما از اوامر ما سرپیچی کند و نواهی و موارد پرهیز را محترم نشمارد از شیعیان واقعی ما نخواهد بود ( بحارالانوار ج 65ص 155- فرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهرا (س) ص 179