هر زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد…

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند :
هر زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نکرده و موی سر و مچ خود را نمایان نمیسازد .
نهج الفصاحه ص 506