باید بگذارند كه كارهای ایشان زمین بماند. این كارها، كارهای باارزشی بو

در آستانه سالروز شهادت سید مرتضی آوینی
بیانات در دیدار خانواده‌ی‌ شهید آوینی

كارهایی كه ایشان داشتند إن‌شاءالله نباید زمین بماند. إن‌شاءالله برای روایت فتح یك فكر درست و حسابی شده است كه ادامه پیدا كند. نباید بگذارند كه كارهای ایشان زمین بماند. این كارها، كارهای باارزشی بود. ایشان معلوم می‌شود ظرفیت خیلی بالایی داشتند كه این‌قدر كار و این‌همه را به‌خوبی انجام می‌دادند. مخصوصا این روایت فتح چیز خیلی مهمی است…
 حالا یك مسئله این است كه آن كاری را كه ایشان كرده‌اند و حاضر و آماده است، چگونه از آن بهره‌برداری بشود. یك مسئله هم این است كه كار ادامه پیدا كند. آن روز كه ما از این آقایان خواهش می‌كردیم و من اصرار می‌كردم كه این روایت فتح ادامه پیدا كند، درست نمی‌دانستم چگونه ادامه پیدا كند. بعد كه برنامه‌ها اجرا شد، دیدیم همین است. یعنی زنده كردن ارزش‌های دفاع مقدس در خاطرها. آن خاطره‌ها را یكی یكی از زبان‌ها بیرون كشیدن و آن‌ها را به تصویر كشیدن و آن فضای جنگ را بازآفرینی كردن. این كاری بود كه ایشان داشت می‌كرد و هرچه هم پیش می‌رفت، بهتر می‌شد. یعنی پخته‌تر می‌شد. چون كار نشده‌ای بود. غیر از این بود كه بروند در میدان جنگ و با رزمنده حرف بزنند. آن كار خیلی آسان‌تر بود. این كار هنری‌تر و دشوارتر و محتاج تلاش فكری و هنری بیشتری بود. اول ایشان شروع كرد و بعد كم‌كم بهتر و پخته‌تر شد. 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6218