متن نامه ی امام راحل به همسرشان/زمان تبعید

خانم ها توجه کنند و آقایان تأمل
متن نامه ی امام راحل به همسرشان/زمان تبعید
بسم الله الرحمن الرحیم
تصدقت بشوم،الهی قربانت بروم،در این مدت که مبتلای به جدائی از آن نورچشم عزیز و قوت قلبم گردیدم.متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است.
عزیزم!امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوشی در پناه خودش حفظ کند.
حال من با هر شدتی که باشد می گذرد ولی بحمدلله تا کنون هر آنچه پیش آمده خوش بوده و الآن در شهر زیبای بیروت هستم!حقیقتا جای شما خالیست،فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد
صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد…
جای شما خیلی خیلی خالیست،دلم برای پسرت قدری تنگ شده،امید است هر دو به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشید…
ایام عمر و عزت مستدام،تصدقت،قربانت،روح الله.
نثار روح پاکشون صلوات بفرست…
و اما نکته:… شما بفرمائید…