صبر و استقامت و گذشت و رأفت درمان اختلافات خانوادگی است.

همه ی اختلافات خانوادگی از همین جا ناشی میشود …

آیت الله بهجت رحمه الله علیه :
موافقت اخلاقی بین مرد و زن در محیط خانواده به صورت صد در صد برای غیر انبیاء و اولیاء، غیرممکن است،لذا ما اگر بخواهیم محیط خانه گرم و با صفا و صمیمی باشد،فقط باید صبر و استقامت و گذشت و رأفت را پیشه ی خود کنیم تا محیط خانه گرم و نورانی باشد و اگر اینها نباشد اصطکاک و برخورد پیش خواهد آمد و همه ی اختلافات خانوادگی از همین جا ناشی میشود .