استحکام ساخت داخلی از پایه های قدرت اقتصادی است.

ملت باید خود را قوی کند
نوار زمان بیانات رهبر انقلاب درباره استحکام ساخت داخلی در سال گذشته

 با کلیک بر روی بخش های مختلف نوار زمان، می توانید به صورت چندرسانه ای به مرور بیانات رهبر انقلاب اسلامی پیرامون استحکام ساخت داخلی بپردازید.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25943/index.html