سرهنگ رضایی :خلاقیت محوری ، رقابت سالم و استفاده از تجربیات سایر حلقات باعث شکوفایی اهداف صالحین می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین: مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء طی همایشی برنامه های ابلاغی سال 93  را برای حوزه های خواهران سپاه ارومیه توجیح نمودند.

سرهنگ رضایی در این همایش که فرماندهان پایگاه و شورای حوزه ها حضور داشتند اعلام نمودند که در سال اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی واقعا” کار جهادی میخواهد تا اینکه به نحو احسن بتتوانیم برنامه های سال 93 را جرا نماییم.

ایشان افزودند پژوهش محوری ، تحقیق در موضوعات مختلف از جمله تربیتی و بصیرتی و معرفتی و مهارتی و ارتقاء علمی و انگیزه فعالین را در اولویت اصلی تلقی نمودند.

سرهنگ رضایی افزود : الگو محوری و رقابت سالم و استفاده از سایر تجربیات حلقه ها در امر مدیریت حلقه ها باید مدنظر مسئولین محترم باشد.

استفاده از تریبون آزاد و کرسی های آزاد اندیشی برای حلقه ها انگیزه افزا خواهد بود.

وجود دفتر ثبت ویژگی های سرگروهها و متربیان از جنبه اخلاقی و شخصیتی و رفتاری و تربیتی در پیشبرد اهداف عالی شجره طیبه صالحین موثر خواهد بود.