استاد شجره طیبه صالحین در حلقه مربیان شهرستان نقده حضور بعمل آوردند….

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین استاد محترم شجره طیبه صالحین در حلقه مربیان شجره طیبه صالحین شهرستان نقده که در پایگاه روح ا… برگزار گردید حضور پیدا کردند.

حجت الاسلام حاج آقا سلامتی با بیان حدیث اخلاقی که با مضمون دو کلمه ” مرنج و مرنجان” بود همه مستمعین را به رعایت اخلاق درزندگی سفارش کردند.

ایشان با توصیف این دو کلمه پرداخته و تمام عرفان را در این دو کلمه خلاصه دانستند.

استاد محترم شجره طیبه صالحین در پایان جلسه که با حضور مسئولین سپاهی و سرمربی محترم و اعضای حاضر جلسه برگزار گردیده بود به سوالات مربیان پاسخ دادند.