دانلود گزیده ای از سخنان مرحوم آیت الله العظمی بهجت با موضوع فواید و اثرات نماز اول وقت

آیت الله بهجت – تاثیر نماز اول وقت
• زمان : 00:43
دانلود گزیده ای از سخنان مرحوم آیت الله العظمی بهجت با موضوع فواید و اثرات نماز اول وقت