نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بحق از بزرگترين سنگرهاي دفاع از ارزشهاي الهي نظام ما بوده و خواهد بود.

نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بحق از بزرگترين سنگرهاي دفاع از ارزشهاي الهي نظام ما بوده و خواهد بود.
اي كاش من هم يك پاسدار بودم.
شما آينه مجسم مظلوميتها و رشادتهاي اين ملت بزرگ در صحنه نبرد، و تاريخ مصور انقلابيد.
روز مبارك سوم شعبان المعظّم روز پاسدار است، و روز تحقق پاسداري از اسلام، از حقيقت، از مكتب الهي؛ روز تولد بزرگ پاسداري كه با خون خود و فرزندان و اصحابش مكتب را زنده كرد.
اي پاسدار هاي عزيز! و اي سربازهاي اسلام! در هر جا هستيد از خودتان هم پاسداري كنيد، تا به پيروزي بر نفس خودتان و پيروزي بر همه شياطين نايل شويد.
درود بر پاسداران اسلام كه با خون خود و مشتهاي گره كرده خويش انقلاب اسلامي را به ثمر رساندند.
اگر سپاه نبود كشور هم نبود.
من سپاه پاسداران را بسيار عزيز و گرامي مي دارم، چشم من به شماست، شما هيچ سابقه اي جز سابقه اسلامي نداريد.
من از سپاه راضي هستم و به هيچ وجه نظرم از شما برنمي گردد.
شما يادگاران و همسنگران فرماندهان و مسئولان[و] بيدار دلاني بوده ايد كه امروز در قرارگاه محضر حق مأوا گزيده اند.