نکاتی مهم و شنیدنی درباره ضرورت شناخت زمان و ویژگی های زمانه امروز

نکاتی مهم و شنیدنی درباره ضرورت شناخت زمان و ویژگی های زمانه امروز
امام صادق علیه السلام : کسی که زمان خودش را بشناسد و درک کند، امور مشتبه و گیج کننده به او هجوم نمی آورد.