روز قدس که هم جوار شب قدر است، لازم است که در بين مسلمانان احيا شود و مبدأ بيداري و هشياري آنان باشد

امام خميني (ره)
«روز قدس، روز اسلام است.
روز قدس، روز حيات اسلام است.
روز قدس، روزي است که اسلام را بايد احيا کرد.
روز قدس، روزي است که بايد سرنوشت ملت هاي مستضعف معلوم شود.
روز قدس، يک روزجهاني است؛ روزي نيست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفين با مستکبرين است.
روز قدس که هم جوار شب قدر است، لازم است که در بين مسلمانان احيا شود و مبدأ بيداري و هشياري آنان باشد.
مسلمانان جهان بايد روز قدس را روز همه مسلمين، بلکه مستضعفين بدانند.
روز قدس که [در]آخرين روزهاي شهر الله اعظم [واقع]است، سزاوار [آن] است که همه مسلمانان جهان، از قيد اسارت و بردگي شياطين بزرگ و ابرقدرت ها رهاشده و [به] قدرت لايزال الله بپيوندند».(1)
مقام معظم رهبري
«روز قدس را گرامي بداريد و آن را گرامي بشماريد».(2)
«خودتان را براي راهپيمايي روز قدس آماده کنيد، آن هم صحنه عظيمي است براي اينکه همه بدانند که ملت ايران در صحنه است، بيدار است، پابرجاست و از هيچ قدرتي و از هيچ قلدري در سطح عالم، باک ندارد».(3)
«مردم ايران به عنوان متوليان روز قدس، بايد کاري بکنند که براي ديگر ملت ها سرمشق شود؛ چون هر سال ملت هاي ديگر در گوشه و کنار، حتي در خود اروپا و جاهاي ديگر به تبع شما، روز قدس را گرامي مي دارند».(4)
«روز قدس از روزهاي مهم و تعيين کننده است. سال هاي متمادي است که سعي مي شود مسئله قدس فراموش بشود. روز قدس درست تيري است به قلب اين توطئه، حرکتي است براي خنثي کردن اين توطئه خباثت آميزي که استکبار و صهيونيسم و طرفداران و همکارانشان دست به يکي کرده اند تا به کلي مسئله فلسطين را به دست فراموشي بسپارند».(5)

پي نوشت

1-کلمات قصار،صص147 و 148.
2-سخنراني 1370/1/16، به نقل از: نرم افزار به سوي نور، کاري از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
3-همان، سخنراني 1371/12/7.
4-همان، 1376/10/26.
5-همان،1377/10/11.