این دوره بصورت حضوری در مدت 3 روز معادل 23 ساعت برای افرادی که هیچکدام از دوره های آموزشی مربیان را طی نکرده اند در مجتمع طلائیه سپاه مهاباد برگزار گردید

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی صالحین : دوره آموزشی مقدماتی مربیان جنوب استان شامل شهرستانهای تکاب ، شاهیندژ ، میاندواب ، مهاباد ، نقده ، بوکان ، اشنویه ، پیرانشهر ، سردشت به صورت حضوری بمدت 3 روز معادل 23 ساعت برای افرادی که هیچکدام از دوره های آموزشی مربیان را طی نکرده اند در مجتمع طلائیه سپاه مهاباد برگزار گردید ایشان تاکید کردند کلیه افرادی که بر اساس ضوابط ، جهت تصدی مربی گری در شجره وتشکیل و اداره حلقه جدید شناسایی وانتخاب شده بودند در دوره شرکت داده شدند.