مسئول معاونت تعلیم وتربیت بسیج سپاه مهاباد هدف از برگزاری دوره مقدماتی آموزش سرگروه ها را ایجاد کردن توانمندیهای اولیه در سرگروه ها جهت پذیرش و اداره صحیح حلقه متربیان عنوان نمودند .

این دوره بمدت 3روز برابر 21 ساعت آموزش  بر اساس عناوین و سرفصلهای سازمان محترم بسیج مستضعفین در تاریخهای 21و22و 23 آبان ماه سال جاری در تالار طلائیه سپاه مهاباد با حضور معاونین و اساتید  مجرب برگزار گردید.