گزارش تصویری

بزرگداشت مقام شهید با حضور مردم شهید پرور ارومیه