تکبر از دیدگاه قرآن کریم و ائمه معصومین

تکبر از دیدگاه قرآن کریم و ائمه معصومین-حجت الاسلام فاطمی نیا