بزرگ‌ترین نعمت و رحمت الهی برای موجودات، نعمت ولایت است،… حال که رحمت و نعمت ولایت نصیب ما شده باید آن را تقویت کنیم

ـ بزرگ‌ترین نعمت و رحمت الهی برای موجودات، نعمت ولایت است،… حال که رحمت و نعمت ولایت نصیب ما شده باید آن را تقویت کنیم.

ـ نیروی ولایت است که نیروهای شیطانی را از بین می‌برد و تا نیروهای شیطانی از بین نرود، حکومت حق برقرار نمی‌شود.

ـ مبدأ هر کمال، علم و دانش است. مبدأ هر سعادت، علم و دانش است. باید از این مبدأ حرکت کرد تا انسان‌شناس و خداشناس شد.

ـ همانطور که عبادات حق و بندگی خدا، منشأ برکات است و حتی منشأ رحمت و باران است، فساد این بشر، منشأ عذاب است.

ـ آنچه مسلم است این است که بدون تکامل نفوس بشری، بدون تزکیه و تهذیب نفوس، بدون ایمان واقعی و بدون هدایت و تقوا، فهم کتاب (قرآن) محال است.

ـ راه نجات برای مسلمین، کتاب الله است، عمل به کتاب خدا در عبادات، در اخلاق، در اقتصاد و در سیاسیات.

ـ خدا همه را توفیق دهد که به الفاظ و اسامی، قانع نشویم. به اینکه صد نفر بگویند: عجب مسلمان خوبی هستی قانع نشویم آیا مسلمان خوبی هستی؟ حساب دست خود شماست. ببین چه کاره هستی؟ آیا با اخلاق اسلام آشنا هستی؟ آیا شخصی باصفا هستی؟ از تهمت و کذب و غیبت دوری؟ خدمتگزار بندگان خدایی یا می‌خواهی سر مردم کلاه بگذاری؟

ـ انسان باید به خدا نزدیک شود و مراتب خود را بالا ببرد. از مراتب حیوانیت و مراتب نفس اماره و از حجاب‌هایی که مانع از مشاهده‌ی حق است، مهذّب شود.

ـ عمل صالح، انجام واجبات الهی و ترک محرمات است. اینها ایمان را تقویت می‌کند.

ـ جهادی که مؤمن در راه خدا دارد و برای خدا انجام می‌دهد، منشأ تحولات نفسانی است. تحول نفوس حیوانی به نفوس الهی و انسانی، کسی که برای خدا از جمیع علایق صرف‌نظر کندو مجاهد فی‌سبیل‌الله شود، تحولی بزرگ در او پیدا می‌شود.