امام خامنه ای/ استغفار از گناهان

استغفار از گناهان