بسیج؛ حقیقتی شبیه افسانه‌ها

رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: اگرچه خود انقلاب اسلامی و پدیده‌هایی که انقلاب یکی پس از دیگری در طول زمان و در عرصه‌های گوناگون به‌ وجود آورد، همه پدیده‌های شگفت‌آور هستند؛ اما پدیده‌ بسیج و تشکیل این نیروی عظیم معجزگون، استثنایی و کم‌نظیر است. بسیج، حقیقتی شبیه افسانه‌هاست.