آیت الله جوادی آملی:{شهدای گمنام} مفقودالأثر نیستند مفقودالجسدند… اثرشان هست و هرگز مفقود نشده است.

– نماز جمعه 03/07/1388

اگر نظر شریفتان باشد در اوایل جنگ, اینهایی كه گُم می‌شدند شهدای گمنام می‌شدند از اینها تعبیر می‌شد به شهیدِ مفقودالأثر, تازه این كلمه رایج شده بود. من دیدم نامه‌ای از جبهه آمد كه فلانی شنیدم شما در سخنرانی گفتید مفقودالأثر ولی فرهنگ ما در میدان جبهه این است كه اینها مفقودالأثر نیستند مفقودالجسدند; ما اینجاها می‌گفتیم مفقودالأثر, این می‌گفت فرهنگ ما این است كه ما از شهدای گمنام به عنوان مفقودالجسد یاد می‌كنیم نه مفقودالأثر. الآن در همین جریان شهدای گمنام هم غالباً تعبیرشان این است كه اینها مفقودالجسدند; اثرشان هست, هرگز اثرشان مفقود نشده است.