اهمیت خدمتگزاری به مردم

سخنرانی امام خمینی (ره)‏ در جمع اعضای هیأت دولت با موضوع: «اهمیت خدمتگزاری به مردم» در تاریخ 12 شهریور 1364