مجموعه توصیه هایی از علما و عرفا

مرحوم حضرت آیت الله العظمی امام حاج سید روح الله موسوی خمینی(سلام الله علیه):

همه خطاها از حب دنیا است.از حب شهرت است.این حب دنیا را از دل خود بیرون کنید

حضرت آیت الله العظمی امام حاج سید علی حسینی خامنه ای

(اطال الله عمره):

ترک گناه اهم از فعل عبادت است و لذا شیطان بیشتر انسان را به گناه وسوسه می کند تا ترک عبادت

مرحوم شیخ جعفر مجتهدی(رحمت الله علیه):

(برای ثبات قدم در راه ولایت)این سه زیارت یعنی جامعه و عاشورا و آل یس بسیار موثر است.

مرحوم حضرت علامه آیت الله العظمی حاج سید محمد حسین طباطبایی(رضوان الله علیه):

گاهی یک عصبانیت،بیست سال انسان را به عقب می اندازد.

مرحوم حضرت علامه آیت الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت فومنی(رضوان الله علیه):

حقیقت عبودیت،ترک معصیت است در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جوارح

مرحوم حضرت علامه آیت الله العظمی حاج شیخ محمد کوهستانی بهشهری(رحمت الله علیه):

انسان باید عادت به ذکری داشته باشد که در مواقع حساس مرگ و انتقال از این عالم بتواند طبق عادت همیشگی آن ذکر را بگوید.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم کشمیری

(رضوان الله علیه):

دائم در حضور خدا باشید و غفلت نکنید.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی علامه حاج سید علی قاضی تبریزی(نورالله قبره):

اگر قبری از امام زادگان یا علما و بزرگان در اطرافتان یا شهرتان است حتما بروید.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی انصاری همدانی(رحمت الله علیه):

تبعیت کامل از علما شریعت اولین قدم سالک است و خطر مهمی که سالک در این مسیر دارد بدبینی به علما شریعت است.

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط(رضوان الله علیه):

همه حرف ها سر آن بت بزرگ است که در درون توست

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهاالدینی(رحمت الله علیه):

شریعت اساس طریقت است.

حضرت علامه آیت الله العظمی حاج شیخ حسن حسن زاده آملی(حفظه الله ):

از امل چشم پوش و در عمل کوش.مرد جستجوی باش نه گفتگوی.از دریا بخواه نه از جوی