شهدا شمع محفل بشریتند.

ای کاش فراموش نکیم که شاید منظور آن شهید اگر ما هم از اصول دوری گزینیم شامل ما هم میشود. مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن… زمان تشییع و تدفینم گریه نکن… زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن… فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما عفت را… وقتی جامعه ما را بی غیرتی و بی حجابی گرفت ، مادرم گریه کن که اسلام در خطر است. وصیت نامه شهید زقاقی