مدارا، بیشترین تأثیر را در اصلاح یا دست کم ،کاستن ناسازگاری همسران دارد.

۱-هرگز همسر خود را با دیگر مقایسه نکنیم و از بر شمردن خوبی های دیگران دربرابر او بپرهیزیم. این رفتار به رابطه میان همسران آسیب وارد می کند.(همسران سازگار ص ۲۳۳) ۲-افرادی که تنها ضعف همسر خویش را در نظر می گیرند و آن را با نقاط قوت دیگران مقایسه می کنند، هماره روحی ناآرام دارند.(همسران سازگار ص ۹۱) ۳-زن و شوهر، باید در برابر کلمات تند و خشنی که از همسر خود می شنوند، متانت وسعه صدر نشان دهند، صحنه نزاع را به مجلس مزاح تبدیل کنند.( همسران سازگار ص ۱۴۰) ۴-در اولین گام برای تحصیل روحیه رفاقت در زندگی مشترک، پذیرش همسر است .آنهایی که همسرشان را آنگونه که هست می پذیرند نه آنچنان که(( می خواهند باشد)) به این مرحله ارزشمند دست می یابند.(همسران سازگار ص ۲۷۳) ۵-کاملأ روشن است که نافرمانی زن، به شدت در ناسازگاری میان همسران تأثیر می گذارد.(همسران سازگار ص ۲۵۲) ۶-یکی از زمینه ها برای تولید سازگاری میان همسران، سکوت مرد در هنگام تنش در روابط میان او و همسر است .( همسران سازگار ص ۲۶۲) ۷-بدترین همسران، آنهایی هستند که بلافاصله پس از سخن همسر ، اثر او را در دیگران خنثی می کنند.(همسران سازگار ص ۲۳۴) ۸-یکی از عوامل سازگاری ،رابطه جنسی سالم و مطلوب میان همسران است . این رابطه می تواند بصورت پیشگیری از تنش و ایجاد میل ،تاثیر گذار باشد و هم می تواند فرکاهنده تنش های موجود باشد و در درمان آن موثر واقع شود.(همسران سازگار ص ۲۹۹) ۹-در بسیاری از موارد، جلوه گری اختلاف ها و احساس فاصله میان همسران را می توان به رابطه جنسی آنها مربوط دانست و با حدس قوی، ریشه مشکل را آنجا بررسی کرد.(همسران سازگار ص ۲۹۹) ۱۰-در صورتی که زن مورد احترام قرار نگیرد، روابط جنسی مختل می شود آزار رساندن به همسر را آغاز می کند، رفتاری سلطه گرانه و پر مدعابه خود می گیرد و احساس ناامنی و بی لیاقتی می کند.(همسران سازگار ص ۳۳۴و۳۳۵) ۱۱-مدارا، بیشترین تأثیر را در اصلاح یا دست کم ،کاستن ناسازگاری همسران دارد.(همسران سازگار ص۰۷) ۱۲-امام علی(ع): مرد ،در هر حال باید با زن مدارا کند و همدمی با اتو را نیکو قرار دهد تا زندگی اورا صفا و صمیمیت فراگیرد.(همسران سازگار ص ۲۲۴) ۱۳-کسی که مدارا نمی کند، نه تنها از آنچه دلخواه اوست و در زندگی وجود ندارد محروم است، بلکه از آنچه هست نیز نمی تواند بهره بگیرد، ولی کسی که مدارا می کند، دست کم از این نیمه موجود بهره مند می شود.( همسران سازگار ص ۱۰۸) ۱۴-ریشه یابی بسیاری از نزاع های خانوادگی این حقیقت را روشن می سازد که لجاجت و پافشاری بیش از حد یکی از طرفین، به پدید آمدن چنین صحنه های تلخی می انجامد.(همسران سازگار ص ۱۳۳) ۱۵-منظور از لجاجت آن است که فرد پس از آشکار شدن حق، باز هم بر سخن باطل یا عمل نادرست خود پای فشارد .(همسران سازگار ص ۱۳۰) ۱۶-زن یا شوهر لجوج، علاوه بر آنکه منزلت خود را در برابر همسر و فرزندان از دست می دهد ، ارزش خویش را میان خویشان نیز به شدت کاهش می دهد.( همسران سازگار ص ۱۳۴) ۱۷-روح حاکم بر خانواده ((همگرا))، صمیمیت، یکدلی، یکرنگی،و رفاقت است. (همسران سازگار ص ۲۷۲) ۱۸-همگرایی در زندگی مشترک ، میان همسران، امری نسبی است و جنبه مطلق ندارد. به این معنا که هرگز نمی توان انتظار داشت همسران در تمام موارد توافق داشته باشند بلکه منظور این است که آنها بتوانند در غالب موارد، سیاستی هماهنگ در مواجهه با مسائل اتخاذ کنند.( همسران سازگار ص ۲۷۳) ۱۹-وقتی یکی از زوجین شوخ طبع باشد، میزان تضاد در آنان ۶۷ درصد کمتر است. شوخی ، نقش مهمی در خانواده سالم بازی می کند .(همسران سازگار ص ۱۴۰) ۲۰-جو غالب بر خانواده ((واگرا)) بیگانگی، فاصله عاطفی و لجاجت است.(همسران سازگار ص ۲۷۲) ۲۱-همه ویژگی های همسر را نباید تغییر داد، این امر به مقاومت شدید و لجاجت همسر می انجامد و اعتماد به نفس او را رذایل می کند. تلاش همسران باید صرف تغییر خصوصیاتی شود که همچون عایقی از حصول تفاهم آنان جلوگیری می کند.(همسران سازگار ص ۲۷۳) ۲۲-ابراز محبت مرد به همسر، باعث می شود زن زندگی خود امیدوارتر شود و با انگیزه ای قوی ،کانون خانواده را برای مشترک گرمتر کند.(همسران سازگار ص ۱۹۰) ۲۳-رسول اکرم (ص): بهترین زنان شما، زنی است که اگر خود یا همسرش غضب کرد، به همسرش بگوید: دست من در دست تو است، خواب به چشمان من نمی رود تا این که از من راضی شوی.(همسران سازگار ص ۱۹۲) ۲۴-اظهار ناخشنودی به همسری که به وظایف خود بی توجه است، سبب می شود تا او به خود آید و با چشیدن ثمره تلخ این بی توجهی مسیر خود را تغییر دهد و به وظایف خود عمل کند.(همسران سازگار ص ۱۹۲) ۲۵-برای در امان ماندن از آفت چشم و هم چشمی، زن و شوهر باید به زندگی افراد پائین تر از خود چشم دوزند و به دیدار آنها بروند. این رفتار، علاوه بر پیشگیری از چشم و هم چشمی روحیه والای شکر و رضایت از زندگی را در میان آنان ایجاد و تقویت می کند.(همسران سازگار ص ۱۴۹) ۲۶-از دیدگاه اسلام، زن باید بهترین لباس خود را برای همسرش بپوشد این افدام ضمن آنکه باعث جذب هرچه بیشتر مرد به همسر خود می شود و اورا به وی علاقمند می سازد، زمینه ای فراهم می آورد که مرد چشم به زنان دیگر و آراستگی آنان ندوزد.(همسران سازگار ص ۲۹۸) ۲۷-یکی از مصداق های حسادت که روابط همسران را به ناسازگاری می کشاند، حسادت به تحصیل و ارتقاء به مقامات عالی و پیشرفت همسر است .(همسران سازگار ص ۱۵۵) www.salehinag.ir