شیطان قوی نیست ما او را قوی می کنیم

۱- تا زمانی که دل انسان آلوده به محبت دنیا و هوی و هوس ها باشد نباید توقع حضور قلب در نماز و لذت بردن از عبادت راداشته باشد. ۲- بسیاری از مردم ، گرفتار گناه زبان هستند ، امروز گناه زبان ، گریبانگیر متدینین و اهل هیئت و روضه شده است . ۳- انسان بداخلاق و غضبناک از عبادتش بهره نمی برد ، نمازش باعث عروج او نمی شود ، ممکن است عبادت و مستحباتی انجام دهد ، اما با یک غضب و سوء خلق، همه رااز بین می برد . ۴- انسان بخیل ،هرچه هم نماز بخواند ، به جایی نمی رسد ، البته در نامه عملش بی نماز نمی نویسند ولی ترقی نمیکند و به درجات عالیه واصل نمی شود . از طرفی صفات عالیه باعث سرعت سیر تکاملی انسان شده و راههای طولانی را در مدت کوتاه طی می نماید. ۵- انسانی که باطنش و دل و جانش آلوده به رذائلی مثل بخل ، حسد، جاه طلبی، برتری جوئی ، تکبر ، حب دنیا، حب ریاست، ازخود راضی بودن و امثال اینهاست، هر قدر هم که عبادت کند و مستحبات را بجای آورد ، این طاعات و عبادات ظاهری و بی محتوا برای او فایده چندانی نخواهد داشت. ۶- متأسفانه گناهان زبانی در میان جامعه ما زیاد شده است، بسیاری از بی حالی ها و محرومیت ها نتیجه نداشتن تقوای لسانی (زبانی) است. دروغ ، تهمت، غیبت، در میان اهل ایمان هم زیاد است. خیلی راحت غیبت می کنند ، تهمت هم می زنند. ۷- مشاجره ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش می کند، بسیاری از بی حالی ها و عدم نشاط ها به جهت مشاجرات است، کم منزلی داریم که در آن پرخاش و تندی نباشد ، روزی پند تا پرخاش باشد ، برکات می رود و دیگر چیزی نمی ماند. ۸- فکر نکنیم که استجابت دعا فقط این است که آنچه رااز خدا می خواهیم . همان را فورأ در کف دست ما بگذارند. بالاخره یا آن حاجت را می دهند . یا گناه شخص را می بخشند یا بلایی را بر طرف می کنند و خلاصه هیچ دعا کننده ای دست خالی بر نمی گردد. ۹-هر عمل خیری، نوری دارد که باید حفظ شود تا بتدریج این نورها جمع شده و قوی شده و دارای آثار عالیه بشوند و گرنه آن نور با اعمال سیئه از بین می رود. ۱۰-ما هیچوقت از خدا طلبکار نیستیم یکی از ارکان عبودیت اینست که همیشه خود را بدهکار خدال بدانیم ، خدا اهل بیت همیشه طلبکار هستند ونه بدهکار ، اعمال را مهم دانستن ، از کیفیت آن می کاهد، باید همه را ناچیز بدانیم این کارها وظیفه است، ما کاری نکرده ایم ، هر چه هست تفضل خداست… ۱۱-هیچ عملی را نباید کوچک شمرد هر کار خیری اگر خالصانه و برای خدا باشد ، زیرش یک نور و نسیم الهی نهفته است. ۱۲- هر شیعه ای که به طرف خدا برود و به سوی حق متعال بازگشت نماید، یک شعاع از نور امام زمان (عج) می آید و او را اداره می کند ولو خودش هم نفهمد، نور حضرت و تصرف و اشرافش الان هم هست و تعطیل بردار نیست. ۱۳- از بعضی روایات فهمیده می شود که کسی که عمل به وظیفه اش بنماید، بدون این که بفهمد، اهل بیت(ع) کمکش می کنند و یک شعاع نور برایش می فرستند، هر چه عمل به وظیفه بهتر باشد این شعاع نور قوی تر است. ۱۴-خداوند وعده داده است که هرکس جدا در صدد اصلاح باطن و تلاش در راه قرب او باشد عنایات و مدد خود را به او می رساند و مورد اشراف خالص امام زمان (عج) قرار خواهد گرفت. ۱۵- الان هم انوار آن حضرت (امام زمان (عج)) موجود است، هرکس گیرندگی داشته باشد از نور حضرت بهره می برد امروزه تمام کمالات و معارف و هدایتها و انوار و و اعمال خیر همه و همه به برکت آن حضرت است ، اگر عنایات و لطف او نباشد از هیچکس هیچ خبری صادر نمی شود. ۱۶-بعضی از جوانها که حتی اهل جبهه ، اهل دعای کمیل و ندبه و زیارت هستند ، شنیده می شود که زبانشان را در منزل کنترل نمی کنند ، با زن و بچه یا خواهر و برادر و والدین برخورد نامناسب دارند ، همین باعث محرومیت و بی توفیقی ها و بی حالی هاست. ۱۷-هر گناهی ، توفیق را کم می کند و باعث ظلمات و کدورت می شود و این اختصاص به لقمه حرام ندارد بعضی از افراد ی که از لقمه حرام مینالند خودشان گناهانی می کنند که پدر لقمه حرام پرهیز می باشد نماز می خوانند روزه میگیرند به قول خودشان از لقمه حرام پرهیز می کنند حتی بعضی از آنها اهل نماز شب هم هستند اما به راحتی آبروی افراد را می برند و به راحتی غیبت می کنند تهمت می زنند دروغ می گویند . ۱۸-گاهی یک جواب نیمه تلخ به پدر یا مادر کدورت و ظلمتی می آورد که صد تا نماز شب خواندن آن را جبران نمی کند امام زمان (عج) هم به انسان توجه نمی کند امام رضا (ع) هم از انسان گله مند است . ۱۹- اخیرأ متوجه شده ام که در جامعه ما تقوای لسانی (زبانی) خیلی کم است . بعضی از متدینین ، اهل مسجد، اهل هیئت، تقوای لسانی (زبانی) را از دست داده اند ، گویا غیبت، واجب و تهمت و افترا مستحب است. خدا می داند خیلی خطرناک است توفیق سلب می شود قلب تیره می شود. ۲۰- شیطان قوی نیست ما او را قوی می کنیم و گرنه شیطان به مومنانی که تکیه و توکل آنها در همه امور بر خداوند بوده و در راه او گامخ بر می دارند هرگز راهی ندارند. ۲۱- راه کمال همیشه باز است و الطاف خداوند و فیوضات او همیشه در حال ریزش می باشد و سنت های الهی عوض نشده است ما هستیم که عوض شده ایم و بهره نمی بریم . ۲۲-اگر در امتحان الهی ، نقص انسان ضاهر شد این خود یک نوع لطفی است که خودش را بشناسد و به نقایص خودش پی برده و در صدد تکمیل و رفع نقائصش بر آید. ۲۳-در مستحبات ، هیچوقت چیزی را بر خود تحمیل نکنید هرکاری را که حال و نشاط دارید انجام بدهید کیفیت مهم است نه کمیت . ۲۴-همانطور که زنبوری که طبق هدایت الهی بر روی گلها می نشیند و شهد آنها را می کشد و تبدیل به عسل می کند و این عسل شفا می باشد عالمی هم که از گل های بوستان علوم و احادیث اهل بیت (ع) استفاده می کند سخنش و عملش شفا بخش می باشد . ۲۵- متأسفانه در جامعه ما اینطور مرسوم شده است که دعاها را فقط برای ثواب می خوانیم … دعا ها را برای ترقی و کسب کمال بخوانید ثواب به پای خودش می آید. ۲۶- استعداد ثانی از عمل به دانسته ها ایجاد می شود و باعث منور شدن به نور الهی می گردد. عمل به دانسته ها موجب باز شدن دری به درون انسان می شود و همین است مراد از استعداد دوم. ۲۷-بسیاری از ظلمت های ما از زبان است برزخ را گناهان تاریک و اعمال خیر روشن می کند عمده چیزی که برزخ را تاریک می کند حرف پشت سر مردم است.