به همت معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء استان آذربایجان غربی اردوی تربیتی حلقات ویژه در مشهد مقدس برگزار گردید.

به گفته برادر طالبی مسئول اعزام کاروان ها، از ابتدای شروع اعزام کاروان ها تا به حال به تعداد 20 دستگاه اتوبوس از شرکت جوان سیر جهت اعزام این عزیزان با این معاونت همکاری داشتند. در نهایت از جمع افراد اعزامی به مشهد 294 نفر برادر و 686 نفر خواهر از مورخه 29/6/95 تا مورخه 18/7/95 با عنوان حلقات ویژه به مشهد مقدس اعزام شدند. لازم به ذکر است تعداد 294 نفر برادر و خواهر نیز بعد عاشورا و تاسوعا در تاریخ های مختلف به مشهد مقدس اعزام خواهند گردید.

dsc08891 dsc08895 dsc08904 dsc08905 dsc08911 dsc08925 dsc08953 dsc08955