به همت معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء آذربایجان غربی، دوره جدید توانمندسازی مربیان و دبیران حلقه سرگروهها(2روزه) در رده های زیر مجموعه از تاریخ 95/8/15 تا 95/8/21  برگزار گردید.

در شهرستان ماکو با حضور شهرستان های ماکو، پلدشت و شوط به تعداد 200 —- سلماس 140 نفر —- خوی 140 نفر —- مهاباد 180 نفر — ارومیه و لشگر 3 860 نفر

dsc09127 dsc09149 dsc09179 dsc09189 dsc09204 dsc09235 dsc09242 dsc09270