دوره شناسایی، جذب و آموزش توجیهی و مهارتی مربیان و دبیران حلقات سرگروهها و مربیان صالحین استان آذربایجان غربی به مدت دور روز در شهرستان های ارومیه و مهاباد برگزار شد. که در مجموع 180 نفر در این دوره ها حضور داشتند

dsc09333 dsc09335 dsc09348 dsc09351 dsc09365 dsc09366 shenasaii-rend-mpg_snapshot_01-16_2016-11-13_10-01-38 shenasaii-rend-mpg_snapshot_01-40_2016-11-13_10-02-21 shenasaii-rend-mpg_snapshot_02-59_2016-11-13_10-03-54 shenasaii-rend-mpg_snapshot_06-29_2016-11-13_10-08-33 shenasaii-rend-mpg_snapshot_08-23_2016-11-13_10-10-32 shenasaii-rend-mpg_snapshot_09-17_2016-11-13_10-11-30