با ابلاغ نسخه 5 سامانه سروش در آبان ماه امسال کارگاه آموزشی این سامانه با حضور کاربران سامانه سروش نواحی و سپاههای شهرستانی استان آذربایجان غربی در محل معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء برگزار گردید. در این کارگاه برادران پاسدار همتی و توری به توجیه کاربران پرداختند و بر اهمیت بروز رسانی اطلاعات سامانه سروش تاکید کردند.

dsc09375 dsc09367 dsc09368 dsc09374 dsc09373 dsc09372 dsc09370 dsc09369