در مراسمی از سوی معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین از سایتهای صالحین برتر استان ها تجلیل شد.

در این مراسم که نمایندگان استان آذربایجان غربی نیز حضور داشتند از 7 از برگزیدگان با اهدا لدح تقدیر تجلیل و قدردانی شد.

کاربران برگزیده استان به ترتیب زیر می باشد:

1- امیر قوامی سپاه شهرستان خوی

2- مهدی همتی سپاه شهرستان نقده

3- بابک ابراهیمی ناحیه ارومیه

4- رضا ملکی ناحیه میاندوآب

5- فتحعلی رحیمی ناحیه شاهین دژ

6- افشین پیرانی حوزه شهری شهید حبشی خوی

7- رامین توری معاونت تعلیم و تربیت

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b3%db%b0%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b3%db%b1%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b3%db%b2%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b3%db%b3%db%b0