تابستان امسال طرح جوانه های صالحین در بیش از 600 پایگاه در سطح استان آذربایجان غربی برگزار شد که نتیجه مطلوبی در پر کردن اوغات فرغت نوجوانان و جوانان بسیجی و همچنین ارتقاء توانمندی های ورزشی، بصیرتی، تربیتی و معرفتی آنان داشت.

28

20140102_185618

۲۰۱۷۰۶۱۷_۱۸۱۴۰۸

 

 

?

۲۰۱۷۰۷۰۷_۲۳۲۲۴۰

۲۰۱۷۰۸۰۳_۱۷۳۴۵۱

 

?

۲۰۱۷۰۸۲۶_۱۰۳۱۴۰

۲۰۱۷۰۸۲۷_۱۹۵۷۲۲ (1)

425609739_241012

435806727_12426

1504504393824

DSC01767

DSC04602

IMG_0533

IMG_2044

IMG_4810

IMG_20160830_093943

IMG_20170729_121129

IMG_20170811_205506