قحطان بدیری در پاسخ به نوحه سال‌های گذشته میثم مطیعی با عنوان «مشکورین» نوحه‌ای را منتشر کرده است که از زائران ایرانی دعوت به حضور در اربعین حسینی می‌کند.

این مداحی زیبا را از لینک زیر می توانید مشاهده بفرمایید:

http://snn.ir/fa/news/717260/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C