دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاههای استان آ.غربی در سه مرحله اجرا شد.

دوره اول و دوم مخصوص برادران به تعداد 167 نفر در آبان و آذرماه در مرکز آموزشی شهید امینی ارومیه برگزار شد و دوره سوم مخصوص خواهران با حضور 111 نفر از تاریخ 97/9/15 الی 97/9/18 برگزار گردید. در این دوره ها سردار جانشین سپاه شهدا، مسئول بازرسی سپاه شهداء ، مسئول بسیج مساجد و محلات و مدیریت امور سربازان سپاه شهدا در بین فراگیران حضور یافته و به سوالات فراگیران پاسخگو بودند.