امام آمد
❌ ولی هنوز نظراتش پیاده نشده

▪️امنیت به عهده حکومت.. صنعت به عهده دولت..
▪️دفاع به عهده حکومت.. اقتصاد به عهده دولت..

????سیستم های بیگانه با هزاران دردسر نمیتواند دو کیلو مواد منفجره وارد کنند!!
???? ولی هزاران کانتینر قاچاق روزانه وارد کشور میشود!

????هسته ای و موشکی به قدری پیشرفت میکند که تحریم میشویم
???? ولی صنعتمان هنوز پراید تولید میکند!

✖️این همه تناقض در یک کشور از کجا سرچشمه میگیرد⁉️

????آری هرجا حکومت وارد شد به بهترین ها رسیدیم.
✖️و هرجا دست نحسِ دولت های غربگرا بود جز عقب ماندگی و فساد نداشتیم…????

???? بیایید درست انتخاب کنیم…