چرا تصاویر کودتای 98 ونزوئلا و فتنه 88 ایران اینقدر شبیهند؟

✅ چون هر دو با دست پشت پرده آمریکا و به طمع از بین بردن حکومت مستقل و چپاول نفت و منابع آن کشور انجام شد.

????در پازل آمریکا، ونزوئلا باید تسلیم شود تا با جایگزینی نفت آن در بازار جهانی، حلقه‌ی تحریم نفتی ایران تکمیل شود…