دوره توانمندسازی سرگروهها و مربیان شجره طیبه صالحین سازمان بسیج دانش آموزی استان آذربایجان غربی، با حضور 81 نفر از خواهران و 80 نفر از برادران در محل اردوگاه معلم، به مدت 4 روز، از مورخه 24 الی 27 بهمن ماه، با حضور اساتید ویژه برگزار گردید.