اخبار صالحین

برگزاری دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاههای استان آ.غربی

برگزاری دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاههای استان آ.غربی

  دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاههای استان آ.غربی در سه مرحله اجرا شد. دوره اول و دوم مخصوص برادران به تعداد 167 نفر در آبان و آذرماه در مرکز آموزشی شهید امینی ارومیه برگزار شد و دوره سوم مخصوص خواهران با حضور 111 نفر...

ادامه مطلب ...
×
×
×
×
azg salehin
  • home
  • forum
  • register
  • contact